Självhjälp vid social fobi

Det bästa sättet att bli frisk från social fobi är att exponera dig för det du annars undviker, exempelvis platser med mycket folk på. Detta kan du göra själv men ibland behövs professionell hjälp för att lära dig hantera ångesten.


Social fobi

Social fobi – självhjälp

Vid social fobi överskattar hjärnan faror. Vår hjärna ska normalt kunna upptäcka faror för vår överlevnads skull. När hjärnan gör detta sätts adrenalinsystemet i kroppen igång och vi gör oss beredda på att antingen fly eller slåss. Men vid social fobi skriker hjärnan att det är en fara vid situationer som inte är en fara, exempelvis i grupp bland människor. Därför får man symptom såsom svettningar, hjärtklappningar med mera.

För att få hjärnan att förstå att denna situation inte är fara måste du exponera dig själv för dessa situationer och visa din hjärna att inget farligt händer. Ju mer du exponerar dig desto mer lär sig hjärnan att det inte är en fara. Om du istället undviker dessa situationer så spär du bara på hjärnans feluppfattning om att det är en fara.

Kognitiv beteendeterapi

I kognitiv beteendeterapi kan du få hjälp med metoder och verktyg för att kunna hantera dessa situationer. Du blir exponerad samtidigt som du får hjälp med ångesten du upplever när du blir exponerad. Ibland kan också antidepressiva läkemedel hjälpa. Exponeringen sker stegvis och målet är att du ska kunna göra det du förut var rädd för utan att uppleva stark ångest när du gör det.