Självhjälp vid ätstörningar

Det är svårt att ta sig ur en ätstörning själv. Ofta behöver du professionell hjälp. Det är nämligen svårt att övertyga sig själv att göra något som du anser är ”fel”.


Ätstörningar

Ätstörningar – självhjälp är svårt

Om du lider av en ätstörning har du ofta en felaktig verklighetsbild över din egen kropp och över mat och ätande. Ätstörda personer är helt övertygade om att de kommer att gå upp i vikt om de äter normalt mycket mat och ofta har de en fel uppfattning över vad ”normalt mycket mat” är. Alla dessa problem måste oftast en behandlare hjälpa till med då personer som lider av en ätstörning ofta tror/”vet” att de kan allt om mat och kost.

Våga därför att sök hjälp. Ditt liv kommer att bli bättre.

Lita på behandlaren

Det är svårt att bli av med en ätstörning men det går om du litar på behandlaren och gör det du ska, även fast det går emot din tro och dina principer. Du kommer att se allt detta med nya ögon när du är frisk, men du kan inte se det nu. Därför måste du förlita dig på andra.

Det går att bli frisk och du kommer inte att bli tjock. Ingen ätstörningsbehandling gör sina patienter tjocka. Övervikt också är ett hälsoproblem såsom undervikt eller problematik med mat/kräkningar/träning.

Om du är överviktig innan din behandling kommer du förmodligen att gå ner i vikt till normalvikt av att äta rätt mat och förmodligen mycket mer mat än vad du gör nu. Om du inte går ner av din behandling eller behöver gå ner mer i vikt efter din behandling får du hjälp med det då. Men du måste först bli frisk från din ätstörning.

Om du är underviktig kommer du förmodligen att gå upp i vikt, till normalvikt. Vilket bara är hälsosamt för dig. Du kommer inte att bli överviktig.

Hur du blir frisk från en ätstörning

Hur du blir frisk ser lite olika ut beroende på vilken ätstörning du har. Men oftast innebär en behandling att du måste gå emot din ätstörning och stå ut med ångesten som det skapar.

Om du lider av bulimi så säger ätstörningen kanske till dig att du ska spy upp maten, då måste du stå emot detta och inte spy. Om du lider av anorexi så säger ätstörningen kanske till dig att du inte ska äta lunch, då måste du gå emot ätstörningen och äta en normal portion lunch. Om du har ortorexi så säger din ätstörning till dig att du måste träna, då ska du alltså sluta träna för att gå emot din ätstörning.

Allt är alltså relativt och beror på hur ditt problem med maten ser ut. Det ätstörningen vill att du ska göra – det ska du gå emot. Det är viktigt också att veta att du inte får kompensera med något annat. Exempelvis om du har ortorexi/träningsnarkomani så går du emot din ätstörning genom att inte träna. Då kommer din ätstörning att försöka överleva på andra sätt, exempelvis genom att säga till dig att ”nu eftersom du inte tränar måste du äta nyttigare istället”. Du måste då vara observant på detta och inte kompensera den inställda träningen genom att äta nyttigare utan äta en normal portion mat.

Slutsats: Gå emot din ätstörning och kompensera inte för detta.

I början kan det dock vara svårt att veta vad av dig som är ätstörningen och vad som är du. Ofta är ni så sammanflätande. Men ju friskare du blir desto tydligare kommer du se hur den har manipulerat dig.