Självhjälp vid hetsätning

Att lida av hetsätningar är ett helvete som ingen ska behöva lida av men som är väldigt vanligt. Ofta på grund av skeva ideal som får oss att vilja gå ner i vikt. Bantning kan väldigt lätt leda till hetsätning som är en ätstörning. Om du även kompenserar för din hetsätning så lider du av bulimi. Det går att bli av med hetsätningar, men det är viktigt att du söker hjälp.


hetsätning

Hetsätning är en ätstörning – sök hjälp.

När du tappar kontrollen

Du som lider av hetsätningar upplever ofta att du har tappat kontrollen över ditt ätande och att du inte kan styra över hetsätningsattackerna.

Varför hetsäter du?

Det är viktigt att veta varför du hetsäter. Det finns flera förklaringar till hetsätningar där den vanligaste är att du bantar eller att du äter väldigt fel. Din kropp skriker efter rätt näring och du hetsäter.

Många som hetsäter tycker att de redan äter mycket, men kanske äter du fel? Kanske utesluter du en stor näringsgrupp så som kolhydrater? Hos de som utesluter kolhydrater är just hetsätning av kolhydrater väldig vanligt.

Oftast finns det också en utlösande faktor till själva hetsätningen förutom bantningen. Det kanske kommer någon form av motgång som gör att du inte längre orkar stå emot hungern/viljan att fortsätta banta och du ”skiter i allt”.

Hetsätning är en ätstörning

Hetsätning är en del av bulimi. Men kan även vara en ospecificerad ätstörning. Detta beror på om du kompenserar efter hetsätningen eller inte.

Med ”kompenserar” menas med om du spyr, tränar eller om du bantar efter hetsätningen så kompenserar du för den och du har då ätstörningen bulimi. Om du inte kompenserar för hetsätningen har du också en ätstörning men detta kallas för ospecificerad ätstörning.

Att stoppa en hetsätning kortsiktigt

När tankarna väl har börjat är det väldigt svårt att sluta. Men försök att på något sätt bryta tankebanorna.

Testa dig fram och se om något fungerar för dig. Exempelvis kan det vara att ringa till någon, att ta ett bad, gå en promenad… vad som helst.

Om du redan har börjat äta så kan du minska hetsätningen genom att lova dig själv att inte spy efteråt. Detta kan vara väldigt ångestfyllt men är det effektivaste sättet för att stoppa en hetsätning mitt i.

Att stoppa en hetsätning långsiktigt

Bli frisk. För att sluta hetsäta måste du även sluta banta. Du måste äta mer än du tidigare har gjort och du måste äta ur alla näringsgrupper. Alltså protein, kolhydrater och fett. Du måste äta lite och ofta och det får inte gå mer än tre till fyra timmar mellan målen. På detta sätt kan du lindra den omättliga hungern som hetsätningar ofta grundar sig i.

Du måste även sluta vara mat- och viktfixerad. Detta är väldigt svårt att göra på egen hand men du kan få vård för detta och rätt hjälp. Så sök hjälp.

Bulimi.se kan du läsa mer om hur du långsiktigt blir frisk från en ätstörning och därmed stoppar hetsätningsbeteendet.

Sök vård (!)

Om du hetsäter så behöver du nästan alltid professionell hjälp för detta. Det är mycket större och djupare än att bara lyckas stoppa en hetsätning i stunden. Du måste få vård med att förändra ditt ätbeteende och din syn på mat och din kropp. Först då kan du gå stark ut ur det här.

För att få vård kan du vända dig till Frisk&Fri som är en riksförening mot ätstörningar. Alternativt ta kontakt med din vårdcentral för att få en remiss till en ätstörningsklinik. Lycka till.