Självhjälp vid ångest

Alla människor har ångest. Det är inte farligt utan en del av livet. Det finns tips och trix för hur du i nuet kan stå ut med din ångest. Om du däremot upplever att din ångest hindrar dig från att leva fullt ut och blir ett problem i ditt liv är det viktigt att du söker professionell hjälp för detta.


Ångest

Ångest – hantera den när den pågår

Först och främst ska du komma ihåg att ångesten går över – så stå ut.

Har det hänt något speciellt som gjort att du får ångest? Försök att tänka vad som kan ha framkallat din ångest. Skriv ner situationen som framkallade din ångest, skriv ner dina tankar som du hade i situationen, skriv ner dina känslor i situationen och skriv ditt beteende. Se bild för exempel:

Självhjälp ångest

När du sedan har skrivit ner situation, tankar, känslor och beteende får du granska dessa och se om dina tankar/känslor/beteende är rationella. Är dina tankar sannolika? Om vi tittar på exemplet ovan är personens tankar inte rationella även fast de kan upplevas så i stundens hetta. Det är faktiskt möjligt att den potentiella partnern inte kan svara just nu, att hen ”leker svår”, att hen har mobilen i jackfickan och hen inte ser att du har hört av dig, att hen tränar. Ja, det finns massor av skäl till att det inte blir något svar på en gång.

Om det faktiskt är så att den potentiella partnern inte vill svara så är ändå inte tankarna rationella. Sannolikheten att personen aldrig kommer att träffa någon är väldigt låga, i princip omöjligt låga.

Känslor som ensamhet och sorg kommer såklart om personen tror att hen aldrig kommer att träffa någon. Det är ju en jättehemsk situation som ingen vill uppleva – därför blir känslorna också stora. Känslorna skulle dock bli mycket mindre om tankarna var mer rationella ”nä, det blev ingenting med denna person, undra vilken person jag då kommer att träffa”. Beteendet skulle också bli helt annorlunda om tankarna hade varit mer rationella. Istället för att få ångest och ta till ett flyktbeteende (mat/alkohol med mera) som bara göra att personen kommer ännu längre bort från en potentiell partner så kan istället beteende fortsätta vara normalt.

Genom att göra en rationell karta över dig själv så kan du alltså förändra dina tankar och därmed dina känslor som leder fram till din ångest/ditt flyktbeteende.

Minska också ångesten genom att:

  • Sova regelbundet
  • Motionera regelbundet
  • Göra avslappningsövningar och mindfullness
  • Minska kaffe och nikotinintaget
  • Prata med någon
  • Läs på om ångest så du vet vad som händer i kroppen när du får ångest, då förstår du också att det inte är farligt

Kognitiv beteendeterapi

För att på riktigt motverka ångest måste du söka professionell hjälp. Kognitiv beteendeterapi är en typ av terapi som är väldigt effektiv mot ångest. Där arbetar du bland annat med sådana kartor som ovan, eller andra hjälpmedel för att få dig att reflektera över dina tankar.

Det finns även läkemedel mot ångest som din läkare kan skriva ut till dig.